Контакти
Тел./факс: 032/ 263 363
032/ 620 443
088 59 24 533
E-mail: pisanec@mail.bg

Нов анализатор за гликиран хемоглобин

 

Информираме Ви, че от началото на месец март 2016 година в лаборатория Писанец се ПРОМЕНИ МЕТОДА ЗА АНАЛИЗ НА ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН HbA1c.

 

Лабораторията вече разполага с Апарат Д-10, който работи на принципа на йоннообменна високоефективна течна хроматография / HPLC / - референтен метод за определяне на ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН

 

Резултатите ще се изразяват както в процентни единици % по системата NGSP и в мерни единици по системата SI mmol/molIFCC. В резултата ще фигурира и изчислената средна стойност на глюкозата (eAG) - приблизителното отношение между HbA1c и средната стойност на кръвната захар през изминалите 2 до 3 месеца.

 

 


Наши партньори: