Контакти
Тел./факс: 032/ 263 363
032/ 620 443
088 59 24 533
E-mail: pisanec@mail.bg

Обслужването в Писанец

Доброто обслужване на пациентите е приоритет на Лаборатория Писанец. При посещението си всеки пациент получава уникален идентификационен баркод номер, гарантиращ дискретност и съответствие между пациент и резултати. Работи се със затворена система за вземане на кръв, осигуряваща безопасност както за пациентите, така и за работещия персонал. 

Контролът на извършваните изследвания е от водещо значение за точността им, ето защо “СМДЛ Писанец” има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол като участва и в Нациоални и Международни системи за външна оценка на качеството.

 


Наши партньори: