Изследване на вирус неутрализиращи антитела при COVID-19 /Anti-SARS-CoV-2-VNT/

При инфекция със SARS-CoV-2 организмът ни отговаря с активиране на клетъчния и хуморалния имунитет. При среща с вируса имунната система започва производството на антитела. Произведените антитела осигуряват защита срещу бъдещи инфекции от вируси, тъй като те остават в кръвоносната система с месеци до години след инфекцията. Една част от тези антитела могат да блокират навлизането на вируса в клетките и неговата репликация. Тези антитела се наричат неутрализиращи.Не всички антитела обаче имат неутрализиращ ефект срещу SARS-CoV-2. Именно детекцията на неутрализиращи антитела представлява особен интерес, както от научна така и от клинична гледна точка.

В лаборатория ПИСАНЕЦ може да се изследват следните антитела:

Anti-SARS-CoV2 - IgG  S1/S2 – количествена методика на анализатор LIASON

хемилуминисцентен имунен анализ (CLIA) за количественото определяне на специфични анти-S1 и анти-S2 антитела от клас IgG към SARS-CoV-2 в човешки серумни или плазмени проби. Тестът е предназначен да подпомогне диагностицирането на CoVID-19 и проучването на състоянието на имунната система на засегнатия пациент, предоставяйки индикация и за наличието на неутрализиращи антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2.

Anti-SARS-CoV2 - IgМ 

хемилуминисцентен имунен анализ (CLIA) за качествено определяне на специфични Ig M антитела срещу  SARS-CoV-2 в човешки серумни или плазмени проби. Тестът е предназначен да подпомогне диагностицирането на CoVID-19 и да подкрепи проучването на имунния стятус на пациенти, които може да са били изложени на и инфектирани със SARS-CoV-2.

Anti-SARS-CoV-2-VNT – вирус неутрализиращи антитела 

Ензимен имуноанализ (ELISA)  за полуколичествено определяне на инхибиращата активност върху свързването на RBD-ACE2 на антитела срещу SARS-CoV-2 в човешки плазма и серум. С този тест се определя процента антитела, които блокират свързването на вируса с рецепторите и по този начин възпрепятстват навлизането му в клетките на гостоприемника. Колкото повече са тези антитела , толкова повече и човек е защитен. 

Наличието на висок процент от вирус неутрализиращите антитела за времето, в което те циркулират в кръвта, предпазват преболедувалите или имунизираните хора от повторна инфекция. 

Тестът е предназначен за изследване на:

· Преболедували COVID-19 лица за оценка наличието на потенциално неутрализиращи антитела

· Потенциални донори на хиперимунна плазма за терапевтични цели;

· Ваксинирани лица за оценка изработването на неутрализиращи анти Spike/RBD антитела;

· Епидемични проучвания

Свържете се с нас

Контакти

За да Ви е полезен и за да Ви предложи най-подходящите според нуждите и предпочитанията Ви стоки/услуги, като Ви спести в максимална степен време за търсене, този сайт използва бисквитки. Научете повече