НОВОСТИ В ИМУНОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА

Лаборатория Писанец разширява обема на имунологичните си изследвания и въвежда следните тестове: 

1.АНА – Индиректна имунофлоресценция

Цена: 55.00лв.

 

2.АНA, AMA, AGMA - Индиректна имунофлоресценция

Цена: 65.00лв.

 

3.AНA Profile 5 – Имуноблот

nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro 52, SS-B, Scl-70, PM/Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, ds DNA, нуклеозоми, хистони, Р-рибозомен протеин, AMA-M2

Антинуклеарните антитела са група от автоантитела, насочени срещу различни белтъци, белтъчни компоненти на клетъчното ядро. Откриването на АНА в серум е определящ в серодиагностиката на автоимунните болести на съединителната тъкан. Отделните автоимунни болести се характеризират със специфичен АНА профил. Изследването за АНА е високочувствителен за диагнозата системен лупус еритематозус и лекарствено индуциран лупус – над 95% от болните са положителни . 

АНА се срещат и при други автоимунни болести , както и при автоимунен хепатит, при неоплазии, васкулити, подостър бактериален ендокардит, при възрастни хора, дори при здрави хора. 

Препоръчва се изследването да се назначава и интерпретира винаги в контекста на наличната клинична симптоматика. 

Цена: 60.00лв.

 

4.Myositis Profile 3– автоимунен миозитен профил – Имуноблот

Mi-2, Ku, PM Scl-100, PM Scl-75, Jo-1, SRP, PL – 7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52

Различни инфенциозни агенти (Коксаки В вирус, EBV, Аденовирус 2, Грипен вирус, Хепатитни вируси В,С) могат да доведат до промени в мускулните протеини и те да станат мишена за автоимунна атака и образуване на автоимунни антитела. 

UV лъчи и някои лекарства при определени условия също могат да доведат до образуването на автоантитела, свързани с развитие на автоимунен миозит.  

В около 80% от случаите на автоимунен миозит се установяват авто антитела. Те се разделят на – миозит специфични( МСАТ): антисинтетазни антитела – Anti Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, Mi2

Миозит асоциирани автоантитела ( MAAT), които се установяват и при други системни заболявания.

Определянето на автоантитела е изключително важно за диагнозата и често показателно за прогнозата на заболяването.

Цена: 65.00лв.

 

5. Autoimmune Liver Diseases - Автоимунен чернодробен профил - Имуноблот

АМА М2, М2-3Е, Sp 100, PML, gp-210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52

Имуноблот тест, който позволява едновременно определяне на 9 автоантитела, насочени срещу различни компоненти на клетката.

-LKM1 антитела срещу чернодробни и бъбречни микрозоми

-SLA/LP антитела срещу разтворим чернодробен/панкреасен антиген

-АGMA насочени срещу F-актин. 

Откриването на тези автоантитела определя различни форми на автоимунен хепатит.

-АМА (анти митохондриални антитела) дефинирани като АМА М2 се откриват при пациентите с първичен билиарен холангит (новото име на първична билиарна цероза)

--Sp 100 – антитела срещу нуклеарни точки – gp210 антитела срещу ядрена мембрана също се асоциират с първичен билиарен холангит (ПБЦ).

Остават 2,5 % от пациентите, които има клинична симптоматика на ПБЦ, но при тях не се откриват познати антитела.

Цена: 65.00лв.


6. Systemic Sclerosis Profile – Системен Склерозен профил – Имуноблот

Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM- Scl100, PM- Scl175, Ku, PDGFR, Ro-52 separately

Системната склероза е мултисистемна, прогресираща автоимунна болест на съединителната тъкан и се характеризира с различни клинични симптоми. При около 80% от болните се откриват различни автоантитела. 

Анти центромерни антитела CENP A, CENP B- установяват се най често при ограничена форма на болестта.

Антинуклеарни (антинуклеоарни) антитела -Anti Scl 70 (DNA топоизомераза 1) се срещат при значителна част от болните с дифузна системна склероза. 

PM Scl - често се асоциира с ограничена форма на системна склероза и миозит.

Антифибриларни (AT) - асоциират се с дифузно кожно ангажиране и белодробна фиброза. С много по-ниска чистота се срещат и други специфичности на АНА.

В подкрепа на диагнозата е позитивирането на склеродерма  специфични автоантитела – антицентромерни, анти Scl70, както и установяване на AНA.

Цена: 70.00 лв.

 

7. Anti ганглеозиден панел – имуноблот клас IgM

    Anti ганглеозиден панел – имуноблот клас IgG

GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GTb, GQ1b separately

Синдромът на Guillain Barre (Синдром на Гилен Баре) е автоимунна остра периферна невропатия. 

Различни инфекциозни агенти – Campylobacter jejuni, CMV, EBV, HSV, HZV и др.) се счита, че предизвикват образуването на антимикробни антитела, които реагират кръстосано със специфични ганглиозиди и гликолипиди на миелина на периферните нерви(GM1, GD1B, GT1B).

Автоанителата при остра моторно-аксонална невропатия GM1 GM1b GD1A се установяват от клас IgG.

При остра моторна сензорна невроаптия тези антитела обикновено не позитивират. При мултифукална моторна невропатия се установяват GM1 GD1b, asialo GM1 - IgM.

При синдром на Miller Fisher се установява GQ1b и титъра на тези антитела колерира с тежестта на заболяването. 

Цена: 

Anti ганглеозиден панел IgM – 55.00 лв.

Anti ганглеозиден панел IgG – 55.00 лв.*Пробата, необходима за изследванията, е серум. 

*Резултати от тези изследвания излизат в рамките на 5 работни дни.

*Използват се тестове на немската фирма Euroimmun, които осигуряват висока чувствителност и специфичност на изследването. 

*Лаборатория Писанец е в процес на въвеждане на нови имунологични проби с цел подобряване качеството на автоимунната диагностика.

*Точните диагностични критерии са от съществено значение за грижите за пациентите и ние инвестираме ежедневно за тяхното подобряване

 

Свържете се с нас

Контакти

За да Ви е полезен и за да Ви предложи най-подходящите според нуждите и предпочитанията Ви стоки/услуги, като Ви спести в максимална степен време за търсене, този сайт използва бисквитки. Научете повече