СПЕРМОГРАМА (СПЕРМАЛЕН АНАЛИЗ)

Спермограма (спермален анализ) е един от най-ефективните анализи за оценката на репродуктивните функции на мъжа. Тестът обикновено е едно от първите изследвания, които следва да се проведат при семейства с данни за инфертилитет. При около 40% от двойките с инфертилитет се намират отклонения в спермограмата. 

 

За това изследване е необходимо спазването на няколко правила преди вземането на еякулат за изследване:-  Пет дни полово въздържание

-  Една седмица без прием на антибиотици

Няколко дни без прием на алкохол

-  Спиране приема на лекарства, ако е възможно

 

Спермалните анализи в лаборатория Писанец се извършват с помощта на специализиран софтуер – SCA (sperm class analyzer), който заснема изображения и кратки видеоклипове на сперматозоидите посредством свързана с микроскопа камера. Това позволява много по-прецизно определяне на подвижността и морфологията на сперматозоидите в сравнение с изследването с просто око под микроскоп и разграничаване на детайли, които не могат да се определят без камера.

В лаборатория Писанец може да направите съкратена и разширена спермограма. 

 

Съкратена спермограма – 45.00 лв.

Подвижност на сперматозоидите след отделяне на пробата

Морфология на сперматозоидите (нормални/абнормални форми на глава, шийка, опашка, наличие на цитоплазмени остатъци)

Концентрация на сперматозоидите за милилитър и за целия обем на пробата

Други показатели (Време на втечняване на пробата, аглутинация на сперматозоиди, наличие на левкоцити, незрели сперматозоиди или бактерии)

Физикохимични показатели (Обем, Вискозитет и рН на пробата)

Съкратената спермограма включва основните показатели, необходими за изследване на репродуктивността.
– Подвижността на сперматозоидите се определя в четири групи – A, B, C, D чрез серия от кратки клипчета (по 1 сек.), като в група А попадат най-бързите сперматозоиди, в група В – по бавните, но прогресиращи; В група С – подвижните сперматозоиди, които извършват движения на място без да прогресират; Група D – неподвижни сперматозоиди.

Морфологията на сперматозоидите се определя чрез заснемането на близки изображения на отделните сперматозоиди и детайлното им преглеждане един по един. За целта е необходимо да се заснемат 200 сперматозоида и да се определи процент на идеалните сперматозоиди – нещо, което е трудно да се направи с просто око. По метода на СЗО, референтната стойност на морфологията е поне 4% идеални сперматозоиди, докато на по-старите методи е над 10. При изследване на морфологията чрез CASA се определят следните дефекти в сперматозоида – дефект в главата на сперматозоида; дефект в шийката; дефект в опашката и наличие на цитоплазмени остатъци.

Концентрацията на сперматозоидите се измерва при определяне на подвижността. Софтуера изчислява средния брой сперматозоиди в поле (за пет полета) и го изчислява спрямо обема на пробата, след което го представя в брой сперматозоиди за милилитър и брой сперматозоиди в цялата проба. За да бъде възможно най-прецизен резултата, пробите се накапват в специални предметни стъкла, разделени на 4 ямки, с вместимост точно по 2 микролитра.

Разширена спермограма – 65.00 лв. 

Подвижност на сперматозоидите след отделяне на пробата, два и четири часа след отделянето

Морфология на сперматозоидите (нормални/абнормални форми на глава, шийка, опашка, наличие на цитоплазмени остатъци, размер на акрозомата, наличие на повече вакуоли, разположение на шийката)

Концентрация на сперматозоидите за милилитър и за целия обем на пробата

Виталност – съотношение между живи и мъртви сперматозоиди

Други показатели (Време на втечняване на пробата, аглутинация на сперматозоиди, наличие на левкоцити, незрели сперматозоиди или бактерии)

Физикохимични показатели (Обем, Вискозитет и рН на пробата)

При разширената спермограма има някои допълнителни измервания, които се извършват:

При определяне на подвижността на сперматозоидите се извършва допълнително проследяване на броя подвижни сперматозоиди след два и след четири часа от отделянето на пробата с цел да се установи „издръжливостта“ на сперматозоидите.

При определяне на морфологията на сперматозоидите се отчитат с повече детайли отделните части на сперматозоида – определя се формата на главата (нормална, удължена, аморфна, крушовидна и т.н.); размер на главата (нормална, малка, голяма); размер на акрозомата (нормална, абнормална); наличие на повече вакуоли; форма на шийката (нормална, задебелена, тънка); позиция на шийката (нормална, абнормална); наличие на цитоплазмени остатъци; форма на опашката (пречупена, завита, двойна и т.н.)

Допълнително при разширената спермограма е определянето на виталност – съотношение между живи и мъртви сперматозоиди.  

Свържете се с нас

Контакти

За да Ви е полезен и за да Ви предложи най-подходящите според нуждите и предпочитанията Ви стоки/услуги, като Ви спести в максимална степен време за търсене, този сайт използва бисквитки. Научете повече