Нови ДНК тестове в Лаборатория Писанец

От години Лаборатория Писанец се развива в PCR диагностиката и вече е утвърдила методите си за ДНК тестване. СМДЛ Писанец разширява обема си на ДНК тестовете. Специалистите  въвеждат следните тестове: Femoflor 16, Femoflor Screen, Androflor, Enteroflor Kiddy и ImmunoQuantex. 

 

Femoflor Screen и Femoflor 16  

Femoflor Screen и и Femoflor 16 е съвременен молекулярно-диагностичен тест за количествена оценка на вагиналната микрофлора и диагностика на полово-предавани инфекции. 

Точна и навременна диагностика, базирана на най-съвременната молекулярно-диагностична технология, позволява вземането на информирано решение и персонализиран подход към лечението на пациента.

Каква информация дава Femoflor Screen тест?

- Обща бактериална маса (ОБМ) 

- Lactobacillus spp.

- Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp

- Ureaplasma urealyticum

- Ureaplasma parvum

- Mycoplasma hominis*

- Mycoplasma genitalium

- Trichomonas vaginalis

- Neisseria gonorrhoeae

- Chlamydia trachomatis

- Herpes Simplex Virus 1

- Herpes Simplex Virus 2

- Cytomegalovirus

Количествена оценка на общия брой микроорганизми в женския урогенитален тракт и броя лактобацили.

Сравняване на количеството лактобацили с общия брой микроорганизми за оценка на състоянието и нивата на нормалната мирофлора.

Количествено определяне на анаеробни микроорганизми с основно етиологично значение в развитието на дисбиозни състояния (Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp.)

Количествено определяне на дрождеподобни гъбички от рода Candida.

Количествено определяне на генитални микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.)

Сравняване на количеството опортюнистична микрофлора с количеството лактобацили за определяне степентта на дисбиоза (нормално състояние на микрофлората, умерена дисбиоза и остра дисбиоза).

Откриване на полово –предавани инфекции – най-често срещаните причинители, отговорни за възникване на усложнения по време на бременност, аборт или заболявания на новороденото.

 

Каква информация дава Femoflor 16 тест?

- Обща бактериална маса (ОБМ) 

- Lactobacillus spp.

- Enterobacteriaceae

- Streptococcus spp.

- Staphylococcus spp.

- Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp

- Eubacterium spp.

- Enterococcus spp.

- Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

- Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

- Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

- Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

- Peptostreptococcus spp.

- Atopobium vagina

- Candida spp.

- Mycoplasma hominis*

- Mycoplasma genitalium

- Ureaplasma urealyticum

- Ureaplasma parvum

Количествена оценка на общия брой микроорганизми в женския урогенитален тракт и броя лактобацили. 

Сравняване на количеството лактобацили с общия брой микроорганизми за оценка на състоянието и нивата на нормалната микрофлора.

Количествено определяне на дрождеподобни гъбички от рода Candida.

Количествено определяне на генитални микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.)

Сравняване на количеството опортюнистична микрофлора с количеството лактобацили за определяне степентта на дисбиоза (нормално състояние на микрофлората, умерена дисбиоза и остра дисбиоза).

 

Насоки за изследване: 

При клинични симптоми на урогенитални инфекции – сърбеж, парене, повишено отделяне на секрет от влагалището и неприятна миризма на секрета

При хронични и повтарящи се инфекции в урогениталния тракт

При планиране на бременност и по време на бременността

Преди предстоящи хирургични манипулации в урогениталния тракт

При репродуктивни несполуки – повтарящи се спонтанни аборти и инфертилитет

Преди процедури за ин-витро оплождане

При оценка на ефективността от проведено лечение и възстановяване на нормалните нива на микрофлората

Профилактика на състоянието на микрофлората при липса на симптоми

Подготовка за анализа

Преди изследването да не се използва вагинален душ 

Препоръчително е въздържането от полов контакт поне 24-48 часа преди вземането на пробата

Изследването може да бъде проведено не по-рано от 10-14 дни след като е приключил приема на антибактериални, антигъбични медикаменти или локални антисептици

Проба за анализ:

Влагалищен / Цервикален секрет (препоръчително сух тампон в пластмасов контейнер)

Забележка: В следните случаи се препоръчва едновременно комплексно изследване и на двата полови партньора - Femoflor (жени) и Androflor  (мъже):

Хронични и често повтарящи се инфекции в урогениталния тракт

При изясняване на причините за инфертилитет

При планиране на бременност

 

Androflor тест

Androflor съвременен молекулярно-диагностичен тест за комплексна и количествена оценка на микрофлората в мъжкия урогенитален тракт и диагностика на полово-предавани инфекции. Болестите на мъжките полови органи са водеща причина за увреждане на репродуктивната функция при мъжете. Това определя тяхното социално и икономическо значение, особено като се има предвид текущото намаляване на раждаемостта.

 

Каква информация дава Androflor тест?

- Обща бактериална маса (ОБМ) 

- Lactobacillus spp.

- Staphylococcus spp.

- Streptococcus spp.

- Corynebacterium spp.

- Gardnerella vaginalis

- Atopobium cluster (Atopobium spp., Olsenella spp., Collinsella spp)

- Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.

- Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.

- Ureaplasma urealyticum

- Ureaplasma parvum

- Mycoplasma hominis

- Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.

- Anaerococcus spp

- Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp., Eubacterium spp.

- Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.

- Haemophilus spp

- Enterobacteriaceae family / Enterococcus spp.

- Candida spp.

- Mycoplasma genitalium

- Trichomonas vaginalis

- Neisseria gonorrhoeae

- Chlamydia trachomatis

Количествено определяне на общия брой микроорганизми в мъжкия урогенитален тракт 

Количествено определяне на транзиторна микрофлора (временна микрофлора, попаднала при полов контакт с партньорката*)

Количествено определяне на аеробни и анаеробни условно-патогенни микроорганизми

Количествено определяне на дрождеподобни гъбички от рода Candida

Количествено определяне на генитални микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum)

*При определени състояния транзиторната (временна) микрофлора може да наруши баланса на нормалната микрофлора и да е причина за развитието на инфекции

Насоки за изследване:

При клинични симптоми на урогенитални инфекции

Възпаления на простата

При епидидимит, баланит

За изясняване на причините за инфертилитет

Преди предстояща хирургична манипулация в урогениталния тракт

Мониторинг на ефективността от проведеното лечение

Профилактика и анализ на състоянието на микрофлората при липса на симптоматика

Проби за анализ:

Материалът трябва да се вземе от биотоп максимално близо до предполагаемия източник на инфекцията. 

Уретрален секрет

Семенна течност

Простатен секрет

Урина 

Изследването може да бъде проведено не по-рано от 10-14 дни след като е приключил приема на антибактериални, антигъбични медикаменти или локални антисептици

 

Immunoquantex

Immunoquantex тест е съвременен молекулярно-диагностичен метод за оценка на локалния възпалителен отговор, свързан с дисбиотични състояния или наличие на патогенни микроорганизми в лигавичните части на гениталната система. 

Каква информация дава Immunoquantex тест?

- IL1B,

- IL10,

- IL18,

- TNFa,

- TLR4,

- GATA3,

- CD68,

- B2M

- TLR4/GATA3

- TNFA/IL18

- IL10/IL18

- IL1B/CD68

- Inflammation index

До голяма степен развитието на инфекцията зависи от състоянието на мукозния (локален) имунитет и имунологичната реактивност към микроорганизма. В тази връзка изследването на мукозния имунитет е изключително интересно, особено за целите на диференциалната диагноза на неспецифичния вагинит и BV, както и на вулво вагинална кандидоза и носителство на Candida. Доскоро единственият начин за рутинно изследване на локалния имунитет оставаше микроскопската оценка на левкоцитната реакция. Първата в света за тази цел ДНК-технология е  разработена и това е  ”ImmunoQuantex”, позволяващ на базата на интегрирана оценка на mRNA генна експресия на маркери на имунитета за извършване на обективна диагностика на възпалителния процес.

Оценката на локалния възпалителен отговор се определя въз основа на транскрипция на гени на имунния отговор, измерена във вагинален или цервикален секрет. Промените в транскрипцията на гените, свързани с имунитета, в отговор на дисбиоза или патогенни микроорганизми, могат да се считат за отличителен белег на възпалението. 

При бременни жени с висок риск за преждевременно раждане, навременното откриване на локално възпаление може да помогне за предприемане на мерки, насочени към предпазване на бременността.

 

Насоки за изследване: 
- Оценка на възпалителния отговор при генитални инфекции

За изместване на фокуса от лечението към превенция на заболяването и минимизиране

 на риска от рецидив

При планиране на бременност и по време на бременността

При репродуктивни несполуки – повтарящи се спонтанни аборти и инфертилитет

Преди процедури за ин-витро оплождане

Проба за анализ:

Влагалищен + Цервикален секрет

Изследвания доказват важността и клинична необходимост от нова концепция – цялостна оценка на състоянието на влагалището флора и локално възпаление на женския репродуктивен тракт (“Femoflor®” + “ImmunoQuantex”) чрез молекулярно-генетичен диагностичен метод.

 

Enteroflor Kiddy

Enteroflor Kiddy тест е съвременен молекулярно-диагностичен тест за количествено определяне на състава на чревната микробиома за деца от 0 до 14 години.

Каква информация дава Еnterofol Kiddy тест?

- Определяне на състоянието на чревната микробиота (нормоценоза/дисбиоза) чрез относителното изобилие на нормобиота и опортюнистична микробиота в общата бактериална маса (TBM):

- количествена оценка на нормобиота (фила Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes), опортюнистична микробиота и дрождеви гъбички от род Candida;

- разнообразие на нормалната микробиота;

- брой бифидо- и лактобацили;

- видове бифидобактерии;

- наличие на Bacteroidetes;

- Съотношение Firmicutes/Bacteroidetes;

- маркери за патогенност и резистентност.

 

Насоки за изследване?

- дълготрайни чревни разстройства, причинени от неуточнен микроорганизъм;

- чревна дисфункция при деца с интензивна антибиотична и/или имуносупресивна терапия, продължителна химиотерапия или хормонална терапия;

- продължителен период на възстановяване след дизентерия или други остри чревни инфекции;

- наличие на бактериемия или гнойни възпалителни огнища, които са трудни за лечение;

- предоперативен период при пациенти в рискова група за чревна дисбиоза;

- алергични заболявания (атопичен дерматит, бронхиална астма и др.), които са трудни за лечение;

- вътрематочна инфекция;

- ранно хранене с адаптирано мляко;

- непоносимост към кърмата;

- имунодефицитни състояния;

- чести остри респираторни инфекции;

- бавно следродилно наддаване или загуба на тегло, неуспешен растеж;

- стоматит, кандидоза;

- контрол на развитието на чревната микробиота при деца през първата година от живота.

Проба за анализ:

Събира се една мерителна лъжица пресни изпражнения в контейнер, затваря се плътно и се съхранява на стайна температура (от 18 °C до 25 °C) за не повече от 6 часа.

Пробата може да се съхранява в хладилник при 2 °C - 8 °C и да се достави в лабораторията в рамките на 3 дни.

Анализът се препоръчва да се извърши не по-рано от 2 дни след края на приема на ентеросорбенти, про- и пребиотици.

Свържете се с нас

Контакти

За да Ви е полезен и за да Ви предложи най-подходящите според нуждите и предпочитанията Ви стоки/услуги, като Ви спести в максимална степен време за търсене, този сайт използва бисквитки. Научете повече