Неинвазивен пренатален тест в ЛАБОРАТОРИЯ ПИСАНЕЦ - NIPT by GenePlanet

Благодарение на NIPT by GenePlanet ще имате една грижа по-малко по време на бременността. След 10-тата седмица може да проверите здравето на вашето дете с този лесен, безопасен и много точен неинвазивен пренатален тест. Присъединете се към 10 милиона бъдещи майки, които вече са направили тест със същата технология, като използваната от NIPT by GenePlanet!

PANORAMA анализира за най-често срещаните бройни и структурни хромозомни аномалии на плода в т.ч:

на автозоми 21, 18 и 13 познати като синдроми на Даун, Едуардс и Патау;

на половите хромозоми Х и/или Y познати като синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Якобс и „свръх жена“;

триплоидия;

5 микроделеционни синдрома като 22q2 микроделеция (синдром на ДиДжорджи), 1p36 микроделеция, 5р- микроделеция (синдром на Кри дю Ша), 15q11.2 микроделеция – майчина или бащина (синдроми на Прадер-Уили и Ангелман).

Всички тези хромозомни дефекти водят до повишена честота на спонтанните аборти и мъртвите раждания; тежки физически и функционални нарушения в ембриона; животозастрашаващи състояния у новороденото със засягане на сърце, главен мозък и други вътрешни органи; нарушения в растежа и нервно-психическото развитие на детето; представляват опасност и за здравето на бременната (прееклампсия, обилно кървене).

За кого е предназначен?

PANORAMA е подходящ за всяка бременна жена. Особено препоръчителен е при бременни над 35 г., при съмнение от ултразвуковия преглед или биохимичния скрининг, при бременни с фамилна обремененост или неколкократни спонтанни аборта/мъртво раждане. Тестът е подходящ за бременни с двуплодна бременност или донорски яйцеклетки.

Кога?

PANORAMA се извършва най-рано в 9 гестационна седмица на бременността.

Как?

За изпълнение на PANORAMA е необходима майчина кръв, взета чрез рутинна венепункция, което го прави напълно безопасен за плода и безболезнен за майката. При желание, бременната попълва документация и дава кръв. Резултатът се получава до 10-14 дни лично.

Къде?

Вземането на кръв се осъществява в дните от понеделник до четвъртък, 7.00-15.00 ч. в Централната лаборатория на Лаборатория Писанец (гр. Пловдив, ул. Петко Д. Петков 23, ет.3).

Защо да избера този тест?

PANORAMA има редица предимства пред останалите тестове на българския пазар:

разграничава феталната ДНК от майчината;

анализира минимално количество фетална ДНК (най-малко 4%);

използва най-съвременната технология за анализ и биоинформационна обработка на получените данни;

анализира за триплоидия, която застрашава здравето на бременната;

открива моларна бременност и „изчезващ близнак”(vanishing twin);

съобщава пола на плода с 99.9% сигурност;

представя резултата напълно коректно като “нисък риск” и “висок риск”.

свързани с тежки състояния, които обаче открити и третирани от рано могат да подобрят живота на засегнатото бебе

- чиято честота е еднаква при млади и по-възрастни бременни;

които в 80-90% от случаите не се унаследяват (няма засегнат родител), а се появяват спонтанно.

PANORAMA се предлага в три пакета:

Основен пакет - анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У и триплоидия. Цена 995 лв.

тризомия 21 (синдром на Даун);

тризомия 18 (синдром на Едуардс);

тризомия 13 (синдром на Патау);

тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);

тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)

тризомия 47XYY (синдром на Якобс);

монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);

триплоидия – 3n/69;

пола на плода (при желание).

Разширен пакет – анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У, триплоидия и микроделеция 22q11.2 (Синдром на ДиДжорджи). Цена 1200 лв.

тризомия 21 (синдром на Даун);

тризомия 18 (синдром на Едуардс);

тризомия 13 (синдром на Патау);

тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);

тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)

тризомия 47XYY (синдром на Якобс);

монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);

триплоидия – 3n/69;

микроделеция 22q11.2 (синдром на ДиДжорджи);

пола на плода (при желание).

Пълен пакет  анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У, триплоидия и за 5 микроделеции в основата на 5р- синдром и синдромите на ДиДжорджи, Кри дю Ша, Прадер-Вили и Ангелман. Цена 1400 лв.

- тризомия 21 (синдром на Даун);

тризомия 18 (синдром на Едуардс);

тризомия 13 (синдром на Патау);

тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);

тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)

тризомия 47XYY (синдром на Якобс);

монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);

триплоидия – 3n/69;

микроделеция 22q11.2 (синдром на ДиДжорджи);

микроделеция 1p36 (1p36 делеционен синдром);

микроделеция 5p- (синдром на Кри дю Ша);

микроделеция 15q11.2-11.3 – бащин произход (синдром на Прадер-Вили);

микроделеция 15q11.2-11.3 – майчин произход (синдром на Ангелман);

пола на плода (при желание).

Свържете се с нас

Контакти

За да Ви е полезен и за да Ви предложи най-подходящите според нуждите и предпочитанията Ви стоки/услуги, като Ви спести в максимална степен време за търсене, този сайт използва бисквитки. Научете повече