NT-proBNP - Изследване за сърдечна недостатъчност и сърдечна дисфункция

В лаборатория Писанец може да изследвате нивата на NT-proBNP.

Изследването  NT-proBNP е предназначено за спомагане на диагностиката на индивиди, за които се предполага, че имат конгестивна сърдечна недостатъчност и за откриването на леки форми на сърдечна дисфункция. Тестът също така помага за оценката на тежестта на сърдечната недостатъчност при пациенти, които са диагностицирани с КСН. Изследването  NT-proBNP е допълнително показано за рисковата стратификация на пациенти с остър коронарен синдром и КСН и може да се използва също за наблюдение на лечението при пациенти с

левокамерна дисфункция.

Сърдечната недостатъчност представлява синдром, който обичайно се предизвиква от миокардна аномалия, която води до левокамерна систолична и/или диастолична дисфункция.

Признаците и симптомите на сърдечната недостатъчност могат да включват задух, кашлица през нощта, понижена възможност за физически упражнения и подуване на глезените.

Приблизително 26 милиона човека по света страдат от сърдечна недостатъчност и едногодишната смъртност за тези пациенти със сърдечна недостатъчност, които се

приемат в болница е оценена да достига до 45%. По-ранната диагностика и подобренията в грижата могат да подобрят, както преживяемостта, така и качеството на живот на тези индивиди.

За NT-proBNP е демонстрирано, че е повишено при сърдечна недостатъчност и степента на това повишение е пряко свързано с тежестта на заболяването. Съответно, съвременните насоки,

считат оценяването на натриуретичния пептид, като NT-proBNP за основна част от установяването на възможна сърдечна недостатъчност.

Натриуретичният пептид тип-В (BNP) представлява сърдечен неврохормон, синтезиран и отделян в отговор на разтягането на сърдечните миоцити и обемното пренатоварване.

Получава се от прекурсорния препроBNP, който се състои от самостоятелен домейн и пептид със 108 аминокиселини. Веднъж след като бъде секретиран, proBNP се отцепва, за

да се освободи активният хормон BNP, заедно с останалия N-терминален участък, известен

като NT-proBNP.

Повишените нива на натриуретични пептиди, включително NT-proBNP, могат да подпомогнат разпознаването на пациенти, които имат нужда от допълнителна кардиологична оценка и спомагат диагностиката на сърдечната недостатъчност при пациенти със задух.

Европейското кардиологично общество препоръчва нивата на натриуретичният пептид да бъдат измервани за всички пациенти с остро настъпила диспнея (задух) и трябва да се използват заедно с други диагностични изследвания, за да се подпомогне разпознаването на острата сърдечна недостатъчност от некардиогенните причини за остра диспнея, като например белодробно заболяване. NT-proBNP нивата се повишават с повишаването на тежестта по NYHA и могат да бъдат повишени при пациенти с лека сърдечна недостатъчност

(NYHA клас I и клас II). Измерването на NT-proBNP е полезно за стратификацията на риска, тъй като повишените нива на NT-proBNP са свързани с по-лош изход по отношение на сърдечната функция при няколко различни клинични ситуации, включително ОСН, декомпенсирана сърдечна недостатъчност и стабилна хронична сърдечна недостатъчност. Изпитванията демонстрират, че повишените нива на BNP, са свързани с повторна хоспитализация и риск от внезапна смърт а нивата на BNP и proBNP преди изписване се предиктори за внезапна смърт на 6 месеца. Употребата на NT-proBNP за проследяване на лечението е демонстрирано, че понижава броя на сърдечно-съдовите събития, в сравнение с клинично- ръководено лечение. При пациенти, при които NT-proBNP е мониториран, за да се оцени ефективността на лечението има статистически значимо по-нисък брой на смърт от сърдечно-съдови заболявания, повторни приеми и събития от сърдечна недостатъчност в амбулаторната практика.

*Заплаща се Tакса обработка биологичен материал и екарисаж

* Както при всички диагностични тестове, окончателна клинична диагноза не трябва да се основава на резултатите от един тест, а трябва да бъде направена само от лекаря след оценка на всички клинични и лабораторни резултати.

Свържете се с нас

Контакти

За да Ви е полезен и за да Ви предложи най-подходящите според нуждите и предпочитанията Ви стоки/услуги, като Ви спести в максимална степен време за търсене, този сайт използва бисквитки. Научете повече