BNP - изследване за диагностицирането и оценката на тежестта на сърдечната недостатъчност

В Лаборатория Писанец вече може да изследвате нивата си на BNP.

Изследването BNP представлява хемилуминисцентно имунологично изследване с микрочастици за количественото определяне на човешки натриуретичен пептид тип-В (BNP) в човешка EDTA плазма. Изследване за BNP трябва да се използва като помощно

средство в диагностицирането и оценката на тежестта на сърдечната недостатъчност.

Сърдечната недостатъчност е синдром, предизвикан от разнообразни състояния, като например заболяване на коронарната артерия, хипертония, клапна болест на сърцето, миокардит и други. Общите симптоми на сърдечна недостатъчност включват задух, кашлица при натоварване, подуване на крайниците и замайване. Сърдечната недостатъчност се определя най-добре като прогресивната невъзможност на сърдечните камери да изпомпват кръв към белите дробове и/или крайниците. Сърдечната недостатъчност бива или систолична или диастолична или комбинация от двете. Тежестта обикновено се класифицира в четири класа, определени по нюйоркската сърдечна асоциация (NYHA класI-IV).

BNP е един от членовете на семейството на натриуретичните пептиди. BNP се синтезира и освобождава в кръвта в отговор на обемно претоварване и състояния, които причиняват камерно разтежение, за да се контролира хомеостазата на течностите и електролитите чрез взаимодействие със системата ренин-ангиотензин-алдостерон (РАС). PreproBNP (134 аминокиселини) се синтезира в сърдечните миоцити и се преработва до прекурсорна молекула proBNP (108 аминокиселини). proBNP впоследствие се разцепва на

физиологично активен BNP (32 аминокиселини), и разпаден продукт NT-proBNP (76 аминокиселини). BNP, NT-proBNP, и по-високомолекулни са откривани в периферната кръв.

BNP се очиства от циркулацията с полу-живот от (t½) от приблизително 23 минути от специфични клетъчни рецептори и неутрални ендопептидази. Многобройни изпитвания са

посочили, че BNP може да се използва за диагностика на пациента, прогноза и наблюдение на терапията.

 Демонстрирано е, че нивата на BNP са завишени при пациенти със сърдечна

дисфункция. Плазмените нива на BNP предоставят клинично полезна информация, по отношение на диагнозата и управлението на левокамерната дисфункция и сърдечната

недостатъчност, което допълва други диагностични тестови процедури (например електрокардиограми, рентгенови снимки и ехокардиографии)). Нивата на BNP могат да се използват за оценка на тежестта на сърдечната недостатъчност. Плазмените нива на BNP също се покачват при понижение на физиологичните функционални капацитети, както са измерени чрез фракцията на изтласкване на лява камера или работни проби.

Европейското кардиологично общество е включило употребата на изследвания за натриуретични пептиди (например BNP) в своите насоки за диагностиката или изключването на сърдечна недостатъчност.

Други са предположили, че BNP има приложение при стратифицирането на пациенти със сърдечна недостатъчност при стратификацията на пациенти със сърдечна недостатъчност

и остър коронарен синдром. Повишените нива на BNP при сърдечна недостатъчност предвиждат прогресията на заболяването и повишената болестност и смъртност.

Изпитванията също така предполагат, че пациентите с ОКС с повишени нива на BNP имат по-високи нива на сърдечни усложнения и по-високи нива на сърдечни усложнения и по-високи нива на смъртност след миокарден инфаркт. Предварителните изпитвания съобщават, че

нивата на измерения BNP опитмизират грижата за пациента / справянето със сърдечната недостатъчност. 

 

*Заплаща се Tакса обработка биологичен материал и екарисаж

* Както при всички диагностични тестове, окончателна клинична диагноза не трябва да се основава на резултатите от един тест, а трябва да бъде направена само от лекаря след оценка на всички клинични и лабораторни резултати.

Свържете се с нас

Контакти

За да Ви е полезен и за да Ви предложи най-подходящите според нуждите и предпочитанията Ви стоки/услуги, като Ви спести в максимална степен време за търсене, този сайт използва бисквитки. Научете повече