Контакти
Тел./факс: 032/ 263 363
032/ 620 443
088 59 24 533
E-mail: pisanec@mail.bg

Ценова листа на изследванията в лаборатории ПИСАНЕЦ

Молекулярна диагностика Цена
Човешки папилома вирус /HPV/ (Високорискови типове) 60.00 лв.
Хламидия ДНК /PCR/ тест 35.00 лв.
Хепатит B /HBV/ ДНК количествен 150.00 лв.
Хепатит C / HCV / РНК количествен 190.00 лв.
HCV генотип 245.00 лв.
CMV - DNA (Цитомегаловирус качествен анализ) 35.00 лв.
Хепатит D / HDV/ RNA количествен 170.00 лв.
HLA B27(болест на Бехтерев) DNA 48.00 лв.
Микроделеции в Y-хромозомата(AZFфактор) 140.00 лв.
Trichomonas vaginalis DNA 38.00 лв.
STD panel ДНК анализ на 10 патогена свързани с полово предавани болести( Ch.trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,Tichomonas vaginalis,Ureaplasma parvum,Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis,Herpes simplex1 и 2,Treponema palidum) 110.00 лв.
Cystic Fibrosis (Муковисцидоза) определяне на чести мутации в гена CFTR 368.00 лв.
Таласемия - ДНК анализ на 22 мутации в бета-глобин гена 320.00 лв.
Човешки папилома вирус HPV- генотипиране на 19 средно и високорискови подтипове/ 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82/ 120.00 лв.
Ureaplasma urealyticum+parvum, Mycoplasma denitalium, Ch.trachomatis 65.00 лв.
Имунологична диагностика Цена
С- реактивен протеин 4.50 лв.
AST 4.50 лв.
WR (Ревматоиден фактор) 4.50 лв.
IgG 7.00 лв.
IgM 7.00 лв.
IgA 7.00 лв.
IgE Total 14.00 лв.
Серумен комплемент С3- фракция 6.00 лв.
Серумен комплемент С4- фракция 6.00 лв.
ANA /Анти-нуклеарни антитела/ 16.00 лв.
Анти двойноверижна ДНК/ ds DNA / 16.00 лв.
Анти SS-A/Ro/ 16.00 лв.
Анти SSB/La 16.00 лв.
Aнти Sm/RNP 16.00 лв.
Анти Scl - 70 16.00 лв.
Анти Jo - 1 16.00 лв.
Анти-хистонови антитела /HITS/ 16.00 лв.
ASMA /антигладкомускулни антитела/ 28.00 лв.
АМА/антимитохондриални антитела М2 IgG/ 16.00 лв.
pANCA-МPO/p-антинеутрофилни цитоплазмени антитела 15.00 лв.
cANCA /anti - PR3/ 15.00 лв.
Анти – Tъканна трансглутаминаза IgA 12.00 лв.
Анти - Овариални Антитела 16.00 лв.
Анти - Спермални Антитела 16.00 лв.
Анти Фосфолипидни антитела /комплексно/ 50.00 лв.
Анти Фосфолипидeн скрининг 19.00 лв.
Анти - Кардиолипин IgG 16.00 лв.
Анти - Кардиолипин IgM 16.00 лв.
Анти ß 2 GP1 16.00 лв.
Анти - Протромбин антитела IgG 16.00 лв.
Анти - Протромбин антитела IgM 16.00 лв.
Квантиферонов тест за ТБК 95.00 лв.
Туберкулоза IgG антитела 13.00 лв.
anti CCP /анти цикличен цитрулинов пептид/ 21.00 лв.
Антиендомизиум 33.00 лв.
Анти-Зона Пелуцида 16.00 лв.
Anti-GAD 35.00 лв.
Anti-IAA 25.00 лв.
Anti-IA2 35.00 лв.
Пакет (anti-GAD/anti-IAA/anti-IA2) 85.00 лв.
ASCA IgA (болест на Крон) 15.00 лв.
ASCA IgG (болест на Крон) 15.00 лв.
Anti-Parietal Cell 18.00 лв.
Anti-Intrinsic Factor 18.00 лв.
Anti Parietal Cell + Anti Intrinsic Factor (панел) 30.00 лв.
Anti-Gliadin Ig G 12.00 лв.
Anti-Gliadin Ig A 12.00 лв.
Anti-GMB (анти гломерулобазална мембрана) 26.00 лв.
Серологична диагностика Цена
Syphilis - RPR 5.00 лв.
Syphilis - TPHA 10.00 лв.
Syphilis /Трепонема/ IgG + IgM 13.00 лв.
Анти HAV IgM / Хепатит А / 15.00 лв.
HBsAg / хепатит В / 11.00 лв.
Anti-HBs 14.00 лв.
HBe Ag 13.00 лв.
Aнти-HBe 13.00 лв.
Aнти HBc IgM /CORE M/ 15.00 лв.
Анти HBc - Total (CORE) 14.00 лв.
Anti HCV / хепатит C / 14.00 лв.
HDV Ab /Хепатит D антитела / 16.00 лв.
СПИН (HIV 1/2) 13.00 лв.
Цитомегаловирус IgM 13.00 лв.
Цитомегаловирус IgG 13.00 лв.
Рубеола вирус IgM 13.00 лв.
Рубеола вирус IgG 13.00 лв.
Helikobacter Pylori IgG 13.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM 16.00 лв.
EBV VCA IgG /Ебщайн бар вирус/ 16.00 лв.
ЕBV VCA IgM/ Ебщайн бар вирус / 16.00 лв.
Грип вирус А /Influenza A/ IgA 16.00 лв.
Грип вирус В /Influenza B/ IgA 16.00 лв.
HSV /Херпес симплекс вирус/ IgM- тип 1 16.00 лв.
HSV /Херпес симплекс вирус/ IgG - тип 1 16.00 лв.
HSV /Херпес симплекс вирус / IgM- тип 2 16.00 лв.
HSV /Херпес симплекс вирус / IgG - тип 2 16.00 лв.
VZV /Варицела зостер вирус/ IgM 16.00 лв.
VZV /Варицела зостер вирус/ IgG 16.00 лв.
HHV-6 /Човешки херпесен вирус/ 45.00 лв.
Measles IgM /дребна шарка морбили/ 16.00 лв.
Measles IgG /дребна шарка морбили/ 16.00 лв.
Mumps IgM / Паротит /заушка/ 16.00 лв.
Коклюш /Bordetella pertussis/ IgM 13.00 лв.
Бруцелоза IgM /ELISA/ 16.00 лв.
Borellia IgG /Лаймска болест / 18.00 лв.
Borellia IgM / Лаймска болест / 18.00 лв.
Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgG 18.00 лв.
Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgM 18.00 лв.
Лептоспироза IgM 16.00 лв.
Echovirus IgG 17.00 лв.
Coxackie Virus B IgM 16.00 лв.
H.pylori антиген /Фекален Тест/ 25.00 лв.
Coxiella burnetii/ Q треска/ IgM фаза 2 16.00 лв.
Coxiella burnetii/ Q треска/ IgG фаза 2 16.00 лв.
Legionella pneumophila serogroup 1 (уринен тест) 16.00 лв.
Rotavirus Ag /Фекален Тест/ 16.00 лв.
Аденовирус /Фекален Тест/ 16.00 лв.
Campylobacter /Фекален Тест/ 16.00 лв.
Salmonella /Фекален Тест/ 16.00 лв.
E. Coli 0157:H7 /Enterohemorrhagic/ Фекален Тест 16.00 лв.
Listeria / monocytogenes (Фекален Тест) 16.00 лв.
Калпротектин(фекален тест) 16.50 лв.
Anti-Parvovirus B19 Ig M 9.00 лв.
Anti-Parvovirus B 19 Ig G 9.00 лв.
Norovirus GI и GII (фекален тест) 15.00 лв.
Anti HEV Ig M 16.00 лв.
HDV Ag (Хепатит антиген) 16.00 лв.
HBsAg _quant (количествено определяне на Хепатит В повърхностен антиген) 38.00 лв.
Borreliosis Ag /изследване на кърлеж/ 16.00 лв.
Калпротектин/количествен тест/фецес 36.00 лв.
Изследване на хламидии Цена
Хламидия Trach.- IgM /ELISA/ 13.00 лв.
Хламидия Trach.-IgG /ELISA/ 13.00 лв.
Хламидия Trach.- IgA /ELISA/ 13.00 лв.
Хламидия PNEUM. IgM /ELISA/ 16.00 лв.
Clamidia psittaci/орнитоза,пситакоза/, /имунофлуоресц./ 30.00 лв.
Хламидия ДНК /PCR/ тест 35.00 лв.
Хормонална диагностика Цена
TSH 11.00 лв.
FT3 11.00 лв.
FT4 11.00 лв.
Аnti TSH Receptor(TRAb) 20.00 лв.
Anti TPO 16.00 лв.
Anti TG 16.00 лв.
Тиреоглобулин(hTG) 16.00 лв.
LH 12.00 лв.
Prolactin 12.00 лв.
FSH 12.00 лв.
Estradiol 13.00 лв.
Progesteron 13.00 лв.
Testosteron 13.00 лв.
17-алфа-ОН progesteron 16.00 лв.
DHEA-S 13.00 лв.
SHBG 16.00 лв.
B HCG ( бременност) 13.00 лв.
Aндростендион 16.00 лв.
PAPP - A 26.00 лв.
Неконюгиран Естриол / uE3 / 18.00 лв.
INHIBIN B 30.00 лв.
AMH /MIS /Анти - Мюлеров хормон/ 30.00 лв.
Cortizol 14.00 лв.
ACTH 20.00 лв.
hGH(Gown hormone)-Соматотропен 20.00 лв.
PTH - Паратхормон 16.00 лв.
Инсулин 16.00 лв.
C-peptide 16.00 лв.
B-Cross-Laps 18.00 лв.
Gastrin 15.00 лв.
Алдостерон 14.00 лв.
vit D3(25-OH) 32.00 лв.
free Testosteron 14.00 лв.
Ренин (Renin) 36.00 лв.
Туморни маркери Цена
PSA total 14.00 лв.
PSA free 14.00 лв.
CA- 15-3 14.00 лв.
CA- 19-9 14.00 лв.
CA- 125 14.00 лв.
AFP 14.00 лв.
CEA 14.00 лв.
B HCG 13.00 лв.
SCC 22.50 лв.
CA 72-4 15.00 лв.
Бета2 Микроглобулин 15.00 лв.
NSE 23.00 лв.
Cyfra 21 - 1 15.00 лв.
AFP /амниотична течност/ 20.00 лв.
FLC (Свободни Леки Вериги) free Kappa, free Lambda 130.00 лв.
Тumor M2-PK / изпражнение ELISA / 38.00 лв.
HE 4 (Human epididymis protein4) 45.00 лв.
HE4+CA 125 (ROMA)-Алгоритъм за оценка на риска за развитие на яйчников карцином 60.00 лв.
Chromogranin A 29.00 лв.
CA 242 22.00 лв.
Хематология Цена
Пълна Кръвна Картина 3.50 лв.
ПКК + ДКК/апаратно- 22 параметъра/ 4.50 лв.
ДКК /микроскопски/ 3.00 лв.
Морфология на Еритроцитите 2.00 лв.
Le- клетки 5.00 лв.
Ретикулоцити 2.00 лв.
Hb A2+Hb F ( Таласемия) 25.00 лв.
СУЕ 1.50 лв.
Витамин В12 15.00 лв.
Фолиева киселина 15.00 лв.
Ferritin 15.00 лв.
Имунохематология Цена
Кръвна група и Rh 7.00 лв.
Подгрупа на А антиген 2.50 лв.
Определяне на слаб D антиген 16.00 лв.
Изследване за алоеритроантитела / Индеректен COOMBS / Ензимен тест 16.00 лв.
Директен тест нa COOMBS/автoеритроантитела/ 16.00 лв.
Rh фенотип и Кеll антиген 16.00 лв.
Специфичност на антитела 16.00 лв.
Титър на антитела 16.00 лв.
Кръвосъсирване Цена
Време на кървене 1.00 лв.
Време на съсирване 1.00 лв.
Протромбиново време/INR 2.50 лв.
APTT 3.00 лв.
Фибриноген 3.00 лв.
D-Dimer 23.00 лв.
Aнтитромбин III 15.00 лв.
Биохимия Цена
Глюкоза 1.00 лв.
Кръвно захарен профил 4.00 лв.
OГТТ /обременяване с глюкоза/ 4.00 лв.
OГТТ+ трикратен Инсулин/обременяване с глюкоза/ 44.00 лв.
Гликиран хемоглобин 12.00 лв.
Креатинин 2.00 лв.
Креатининов клирънс 4.00 лв.
Урея 2.00 лв.
Пикочна киселина 2.00 лв.
Албумин 2.00 лв.
Общ белтък 2.00 лв.
Билирубин - общ 2.00 лв.
Билирубин - директен 2.00 лв.
Пунктати /биохимичен анализ/ 14.50 лв.
Церулоплазмин 17.00 лв.
Трансферинова сатурация 6.00 лв.
Хаптоглобин 20.00 лв.
FibroTest 170.00 лв.
FibroMax 190.00 лв.
Трансферин(Transferin) 5.00 лв.
Хомоцистеин(Homocysteine) 27.00 лв.
Ензими Цена
АСАТ 2.00 лв.
АЛАТ 2.00 лв.
ГГТ 2.00 лв.
Алфа - амилаза 3.00 лв.
LDH 3.00 лв.
Алкална фосфатаза (АФ) 2.00 лв.
Кисела фосфатаза 6.00 лв.
Простатна кисела фосфатаза 6.00 лв.
Холинестераза 3.00 лв.
Липаза 7.50 лв.
Креатинкиназа 3.00 лв.
CPK- MB фракция 6.50 лв.
Amylasa-pancreatic 5.00 лв.
Алдолаза 7.50 лв.
Панкреатична еластаза(E1) в изпражнение 26.00 лв.
Липиден статус Цена
Холестерол 2.00 лв.
HDL - холестерол 3.00 лв.
LDL - Холестерол 3.00 лв.
VLDL - Холестерол 1.00 лв.
Триглицериди 2.00 лв.
Аполипопротеин А 10.00 лв.
Аполипопротеин В 10.00 лв.
Електролити Цена
Калий 2.00 лв.
Натрий 2.00 лв.
Хлориди 2.00 лв.
Калций общ ( Са ) 2.00 лв.
Калций- йонизиран (Сa ++) 3.00 лв.
Фосфор 2.00 лв.
Магнезий 2.00 лв.
Желязо 3.00 лв.
ЖСК 2.00 лв.
Бикарбонати 6.00 лв.
Mед / Cu / 14.00 лв.
Диагностика на урина Цена
Общо изследване - 10 показателя 2.00 лв.
Седимент 1.50 лв.
Са в 24 h урина 2.00 лв.
P в 24 h урина 2.00 лв.
Белтък в 24h урина (количество) 3.00 лв.
Амилаза в 24h урина 3.00 лв.
Седимент по Webb 3.00 лв.
Проба на Зимницки 4.00 лв.
Проба на Фолхард 3.00 лв.
Захар в 24h урина 2.00 лв.
Креатинин в 24 h урина 2.00 лв.
Урея в 24 h урина 2.00 лв.
Хипурова киселина /качествен тест/ 2.00 лв.
Пикочна киселина в урина 2.00 лв.
Микроалбуминурия 9.00 лв.
Cortizol - 24 часова урина 15.00 лв.
Urine Protein : Creatinin Ratio 5.00 лв.
Туморни клетки в урина 12.00 лв.
УЗП /урино-захарен профил/ 6.00 лв.
Мед в урина 25.00 лв.
Проба на Bence Jones 8.00 лв.
ДАЛК-5-aminolevulinic acid (AЛА) 21.00 лв.
Porphobilinogen (PBG) 18.00 лв.
Лекарствено мониториране Цена
Валпроева киселина 16.00 лв.
Карбамазепин 16.00 лв.
Дигоксин 16.00 лв.
Микробиологична диагностика Цена
Урокултура 8.00 лв.
Вагинален секрет 9.00 лв.
Цервикален секрет 9.00 лв.
Еякулат 9.00 лв.
Простатен секрет 9.00 лв.
Уретрален секрет 9.00 лв.
Гърлен секрет 8.00 лв.
Носен секрет 8.00 лв.
Храчка 8.00 лв.
Очен секрет 9.00 лв.
Ушен секрет 9.00 лв.
Ранев секрет 9.00 лв.
Жлъчка 9.00 лв.
Пунктати 12.00 лв.
Ликвор 12.00 лв.
Хемокултура 12.00 лв.
Чревно носителство 10.00 лв.
Директна микроскопия 2.00 лв.
Антибиограма 10.00 лв.
Микоплазма и Уреаплазма 27.00 лв.
Идентефикация на гъби 10.00 лв.
Чувствителност на антигъбични препарати 15.00 лв.
Паразитологична диагностика Цена
Микроскопско изследване за паразити 6.00 лв.
Токсоплазмоза IgG 13.00 лв.
Токсоплазмоза IgM 13.00 лв.
Ехинококоза IgG- ELISA 15.00 лв.
Трихинелоза IgG 15.00 лв.
Фертилитет на Ехинококова киста 9.50 лв.
Малария 15.00 лв.
Паразитологично изследване на трихомони 15.00 лв.
Патоанатомична диагностика Цена
Цитологична диагностика /Цитонамазка/ 12.00 лв.
Хистологична диагностика 55.00 лв.
Други специализирани изследвания Цена
Тропонин 17.00 лв.
NT pro BNP 40.00 лв.
Наркотични в-ва в урина:Морфин,Хероин,Кодеин 6.00 лв.
Наркотични в-ва в урина:Марихуана, Канабис,D9-THC 6.00 лв.
Окултни кръвоизливи 3.00 лв.
Изпражнения ( креаторея,стеаторея,амилорея) 6.00 лв.
Бъбречни и други конкременти 6.00 лв.
Спермограма/материал се отделя или донася само в централната лаборатория между 8:00 и 11:00ч делнични дни/CASA 45.00 лв.
Оценка риска за хромозомни аномалии /I триместър/ 30.00 лв.
Оценка риска от хромозомни аномалии/ II триместър / 40.00 лв.
Криоглобулини 8.00 лв.
Копроцитограма 6.00 лв.
Спермален анализ (разширена)/материал се отделя или донася само в централната лаборатория между 8:00 и 11:00ч делнични дни/CASA 65.00 лв.
Трипсин фекален тест 5.00 лв.
Хранителна непоносимост към 24 антигена Ig G -скринингов тест 120.00 лв.
Хранителна непоносимост към 88 антигена Ig G -скринингов тест 350.00 лв.
Панел вродени тромбофилии : Мутация в ген за Protrombin G20210A, Мутация в ген за Factor V Leiden1691G>A, Factor V Cambride A1090/1091C,Factor VHong Kong 1090G/G1091,Factor V Liverpool1250C, Мутация MTHFR C677T,Мутация MTHFR A1298C,PAI-675 4G/5G 160.00 лв.
Хранителна непоносимост към 44 антигена Ig G -скринингов тест 200.00 лв.
Амфетамини(AMP) в кръв 6.00 лв.
Наркотични в-ва в урина 4 показателя(амфетамин AMP, марихуана THC, метамфетамин MET, опиати OPI) 7.00 лв.
Наркотични в-ва в урина 9 показателя(амфетамин, барбитурати,бензодиазепини, марихуана, метамфетамин, метадон, опиати, фенилциклидин) 13.00 лв.
Диагностични пакети Цена
ПРОФИЛАКТИКА /съкратен/ ПКК+ДКК, СУЕ, Глюкоза, Креатинин, Холестерол-общ,Триглицериди, АСАТ, АЛАТ,ГГТ, Урина-10 пок и седимент 19.50 лв.
ПРОФИЛАКТИКА /разширен/ПКК+ДКК, СУЕ,Общ белтък, Албумин, Урея, Билирубин-общ и директен, Глюкоза, Креатинин, Холестерол-общ и -HDL, -LDL - VLDL, Триглицериди, АСАТ, АЛАТ,ГГТ, Алкална фосфатаза, Na,K, Ca,P, Урина-10 пок и седимент 45.00 лв.
Женски Инфертилитет /съкратен/ LH, FSH, Prolactin, Progesteron, Estradiol 56.00 лв.
Женски Инфертилитет /разширен/LH, FSH, Prolactin, Progesteron, Estradiol, Cortizol, fT4, Testosteron 92.00 лв.
Мъжки Инфертилитет /съкратен/ LH, FSH, Testosteron 32.00 лв.
Мъжки Инфертилитет / разширен /LH, FSH, Prolactin, Testosteron, Cortizol, fT4, TSH 76.00 лв.
СПОКОЙСТВИЕ Syphilis, HIV, Ch.trachomatis Ig M и Ig G, HbsAg 48.00 лв.
За бъдеща "МАМА" Toxoplasma Ig M и Ig G, CMV Ig M и Ig G, Rubella Ig M и Ig G, HSV-2 Ig M и Ig G 98.00 лв.
Яйчников Резерв Inhibin B, AMH/MIS, FSH, LH 72.00 лв.
Автоимунни заболаявания AMA, ANA, ds DNA, Sm/RNP, SSB-La, Jo-1, Scl-70, ACL Ig M и Ig G, beta2GP1 Ig M и Ig G 142.00 лв.
Сърдечно Заболяване Холестерол- общ и -HDL, -LDL, Пикочна киселина, Глюкоза, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, K, Na 18.50 лв.
Тироидна функция TSH, fT3, fT4, Anti-TPO, Anti-Tg, Tg, 72.00 лв.
Чернодробна Функция Общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Общ белтък, Албумин Алкална фосфатаза 12.50 лв.
Бъбречна Функция Креатинин, Урея, Общ Белтък, Албумин, Урина 10пок и седимент 9.80 лв.
ХИПЕРТОНИЯ ПКК 22пок, Глюкоза, Креатинин, Холестерол-общ и -HDL, -LDL , K, Na, Урина -3 пок и седимент 19.50 лв.
Захарен Диабет Глюкоза, ОГТТ, КЗП, HbA1c, C-peptide, Инсулин, Микроалбуминурия 52.00 лв.
Надбъбречна функция 56.00 лв.
Хепатит В скрининг Anti Hbc total, Anti Hbc Ig M, Anti Hbe, HbeAg, Anti HbsAg, HbsAg 66.00 лв.
ХЕПАТИТ скриниг HAV-Ig M, Anti HCV, Anti Hbc Ig M, HbsAg 46.00 лв.
Автоимунен чернодробен хепатит AMA, ANAs, Anti-TPO, Anti-Tg 58.00 лв.
СИФИЛИС RPR Wasserman, TPHA, Treponema palidum 23.50 лв.
ХЛАМИДИЯ скрининг Ch.pneumonia Ig M, Ch.trachomatis Ig M, Ig A, Ig G 48.00 лв.
Андрогенов синдром DHEA-SO4, Androstendion, Testosteron, SHBG 54.00 лв.
Предоперативен минимум ПКК 22пок, СУЕ, Глюкоза, ОБщ белтък, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, Na, K, Протромбиново време, Кръвна група и Rh, време на кървене, урина - общо хим. изследване и седимент 28.00 лв.
Аборт - ПКК+ДКК, СУЕ, Васерман,Време на кървене и съсирване, кръвна група и Rh, урина - общо хим. изследване и седимент. 18.00 лв.
Други Цена
Домашно посещение 13.00 лв.
Резултат по ПОЩА 3.50 лв.
Реултат по e-mail 2.50 лв.
Резултат по Куриер 5.50 лв.
Резултат по Факс 3.50 лв.
Венепункция 2.00 лв.
Такса урина и изпражнения 1.00 лв.
Такса микробиологични изследвания 1.00 лв.
Превод на резултат 5.00 лв.
Таска венепункция външни 7.00 лв.
Такса - определяне на схема за прием на Синтром 3.50 лв.
Цитогенетика Цена
Генетична консултация 40.00 лв.
Цитогенетични изследвания(хромозомен анализ) 130.00 лв.
Пренатална хромозомна диагностика 230.00 лв.
Хромозомен анализ на абортивен материал 250.00 лв.
Изследване за Алергии Цена
Панел ХРАНИ 20 алергена (Лешник, Фъстък, Орех, Бадем, Мляко, Яйчен белтък и жълтък, Казеин, Картоф, Целина, Морков, Домат, Риба треска, Скарида, Праскова, Ябълка, Соя, Пшенично брашно, Сусам, Ръжено брашно) 53.00 лв.
Панел ИНХАЛАТОРЕН 20 алергена (Полен от бреза, елша, лешник, дъб,тимотейка, ръж, див пелин,живовляк, D.pteronyssinus и D.farinae(Домашен акар), Епител от куче, котка, кон, морско свинче, хамстер, заек, Гъби аспергилус, Мухъл, Хлебен мухъл, Гъби кафяво 53.00 лв.
Панел АТОПИЧЕН 20 алергена (Мляко, Казеин, Серумен говежди албумин, Яйчен белтък и жълтък, Ориз,Соя,Брашно микс, Мая, Банан, Свинско, Пилешко,Говеждо,Домашен акар микс, Мухъл, полен от бреза и дъб, елша и лешник, gx7 - (тревен микс) 53.00 лв.
Панел ПЕДИАТРИЧЕН 20 алергена (Фъстък, Мляко, Яйчен белтък и жълтък, Картоф, Морков, Треска, Ябълка, Соя, Пшен. брашно, Полен - бреза, ливадна тимотейка, див пелин: D.pteronyssinus и D.farinae (Дом. акар), Епител - куче, котка, кон: Гъби аспергилус,Мухъл 53.00 лв.
Панел МЛЯКО+ГЛУТЕН 6 алергена (Мляко, α-Laktalbumin, β-Laktoglobulin,Казеин, Серумен говежди албумин и глутен ) 40.00 лв.
Панел ИНСЕКТИ 6 алергена(Bee venom -пчелна отрова, Wasp venom-отрова от оса, Hornet venom -стършел,Mosquito- комар, Black fly-черна муха, Bromelain) 36.00 лв.

Наши партньори: